Kino Corso Łódź Zielona 2

Kino Corso – istniało ma mapie Łódzkich kin przy ul. Zielona 2 w Łodzi. Nazwę kina nadano po przebudowie obiektu [1930], w którym uprzednio funkcjonowało Kino Admiral. Sala kinowa liczyła 480 miejsc. Obiekt kina posiadał zainstalowaną aparaturę dźwiękową Siemens [1931]. Po zakończeniu II wojny światowej w budynku funkcjonowało kino młodzieżowe pn. Kino Hel.

Seanse filmowe odbywały o godz. 16 w soboty i o 12 w południe w niedziele i święta [01.1939]. Cena biletu od osoby na seans wynosiła od 0,50 gr. Kino prezentowało w nadprogramie – kolorówki; podwyższony po raz pierwszy w Łodzi wielki podwójny program [01.1939] oraz wyświetlano dodatek Polskiej Agencji Telegraficznej – skrót: P.A.T. [01.1939].

Notka informacyjna

  • Nazwa kina. Kino Corso.
  • Adres. Łódź ul. Zielona 2.
  • Rok rozpoczęcia działalności. 1930.
  • Okres działalności m. in. 1939.
  • Działalność poprzednia. Kino Admiral.
  • Działalność następna. Kino Hel.
  • Stan obecny. nie istnieje.

Views: 7