Kino Admiral Łódź Zielona 2

Kino Admiral – mieściło się przy ul. Zielona 2 w Łodzi, współcześnie nie istniejące. Obiekt kinowy o nazwie Kino Sfinks, po dokonanym remoncie przez ówczesnego właściciela [1916] przyjął nową nazwę – Kino Admiral, reklamowany jako kinematograf. Z upływem czasu, obiekt kinowy poddano przebudowie [1930], otrzymując nową nazwę – Kino Corso.

Notka informacyjna

  • Nazwa kina. Kino Admiral.
  • Rodzaj działalności. kino, kinematograf.
  • Adres. Łódź ul. Zielona 2.
  • Działalność poprzednia. Kino Sfinks.
  • Działalność następna. Kino Corso.
  • Stan obecny. nie istnieje.

Views: 7