Złota ulica Łódź Widzew

Złota to aktualna nazwa na mapie Łódzkich ulic w granicach Widzewa. Położona jest w linii prostej wschód-zachód łącząc się z ulicami Wysoka a Wodna.

Kalendarium

  1. Ul. Złota do roku 1937 została skanalizowana skanalizowana na odcinku od ul. Wodna do ul. Wysoka.

Notka informacyjna

Nazwa obecna. Złota (1945-…).
Nazwa dawna. Złota (…-1915); Goldstr. (1915-1918); Złota (1918-1940); Gold Gasse (1940); Hermann Billung Str. /H.-Billing-Strasse/ (1940-1945).
Miasto. Łódź.
Rejon. Widzew.
Położenie. Ulica w linii prostej od ul. Wysoka (wschód) do ul. Wodna (zachód).
Długość. 160 m.
Kod pocztowy. 90-023.
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Łodzi. Ulica – Złota, Nr posesji – 3, nazwa obiektu – Kamienica (budynek frontowy), Nr rej. – brak. 1

Źródło

  1. Wykaz kart adresowych gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi – bip.uml.lodz.pl [dostępność na dzień 05.03.2024]. ↩︎

Views: 6