Z dziejów dawnej Łodzi książka z roku wyd. 1929

Z dziejów dawnej Łodzi – publikacja książkowa z 1929 Towarzystwa Bibljofilów w Łodzi, autora Andrzeja Zanda.

“Uczestnikom IV Zjazdu Bibljotekarzy w Bibljofilów w Poznaniu ofiaruje w darze Towarzystwo Bibljofilów w Łodzi w roku Powszechnej Wystawy Krajowej 1929.”

pisze autor publikacji

Spis treści

Przedmowa.
Nazwa Łodzi.
O ratuszu dawnej Łodzi.
Z życia mieszczan łódzkich.
Przypisy.
Odpisy dokumentów.

Notka informacyjna

Tytuł. Z dziejów dawnej Łodzi.
Nakład. Towarzystwo Bibljofilów w Łodzi.
Autor. Andrzej Zand.
Rok wydania. 1929.
Druk. Drukarnia Polska L. Mazurkiewicz i S-ka w Łodzi.
Ilość egz. 650.
Skład Główny. Dom Książki Polskiej w Warszawie.
Okładka. Pieczęć miejska Łodzi z 1577.
Język. polski.
Prawa. domena publiczna.
Typ. książka.

Z dziejów dawnej Łodzi - okładka książki. Aut./Wyd. Andrzej Zand/Towarzystwo Bibljofilów w Łodzi.
Z dziejów dawnej Łodzi – okładka książki. Aut./Wyd. Andrzej Zand/Towarzystwo Bibljofilów w Łodzi.

Views: 8