Hotele Łódzkie w latach XIX-XX wieku funkcjonujące w Łodzi.