Ku czci poległych lotników album wyd. z 1933

Ku czci poległych lotników-album, praca zbiorowa z 1933 roku Wydawnictwa Komitetu Budowy Pomnika Ku Czci Poległych Lotników, będący pracą zbiorową pod redakcją mjr. dypl. pilota Mariana Romeyki. Druk książki ukończono we wrześniu 1933 roku.

Spis treści.

Zarys dziejów lotnictwa polskiego – dyplomowany major-pilot Marjan Romeyko wykładowca Wyższej Szkoły Wojennej.
Zaczątki Lotnictwa Polskiego (3).
Poczynania lotnicze w latach 1909-1914 (16).
W małopolsce (23).
W wielkopolsce (26).
Polacy zagranicą (27).
Wysiłki przy tworzeniu polskiego lotnictwa w czasie wojny światowej 1914-1918 (29).
Polski korpus posiłkowy (32).
Polskie Towarzystwo Żeglugi Napowietrznej w Warszawie (33).
Lotnictwo I Korpusu Generała Dowbór-Muśnickiego (38).
Lotnictwo II-go Korpusu Generała Hallera (42).
Lotnictwo w formacja odeskich (45).
Zamiar sformuowania lotnictwa na syberji (46).
Eskadra Lotnicza 4-ej Dywizji Strzelców Generała Żeligowskiego (47).
Lotnictwo Armii Polskiej we Francji (51).

Lotnictwo w Niepodległej Polsce w okresie wojny 1918-1920.
Rozbronienie okupantów i zajęcie lotnisk (56).
Zajęcie lotniska w Krakowie Rakowice (58).
Zajęcie Lotniska we Lwowie Lewandówka (59).
Zajęcie lotniska w Przemyślu Hubeczko (60).
Zajęcie lotniska w Lublinie, Warszawie Mokotów (61).
Zajęcie lotniska w Poznaniu – Ławica (62).
Zajęcie lotniska na Pomorzu (63).
Naczelne władze lotnicze w okresie wojny 1918-1920 (67).
Naczelne władze lotnicze w okresie do jesieni 1919 roku (68).
Lotnictwo w byłym zaborze pruskim, Poznań r. 1919 (79).
Organizacja naczelnych władz (80).
Personel i jego uzupełnienie (81).
Organizacja jednostek bojowych i ich działalność do września 1919 r. (82).
Sprzęt i jego uzupełnienie (83).
Naczelne władze lotnicze po włączeniu byłego zaboru pruskiego 1919-1920 (85).
Szefowie lotnictwa Naczelnego Dowództwa w okresie wojny 1919-1920 (88).
Personel i jego uzupełnienie w latach 1918-1920 (90).
Francuska Szkoła Pilotów (95).
Krakowska Szkoła Pilotów (97).
Wyższa Szkoła Pilotów w Ławicy (99).
Oficerska Szkoła Obserwatorów Lotniczych (100).
Szkoły obsługi lotniczej w Warszawie i Poznaniu (102).
Lotnicze Bataliony uzupełnień w Warszawie i Krakowie (103).
Sprzęt i jego uzupełnienie w latach 1918-1920 (105).
Samoloty (106).
Samoloty używane w lotnictwie polskim w okresie wojny 1918-1920 (107).
Ruchome parki i warsztaty lotnicze (120).
Odznaki samolotów – ubiór lotnikw – odznaki pilota i obserwatora (121).
Organizacja lotnictwa bojowego (124).

Eskadry i ich dzieje.
1-a Eskadra Wywiadowcza (138).
2-a Eskadra Wywiadowcza (141).
3-a Eskadra Wywiadowcza (143).
4-a Eskadra Wywiadowcza (147).
5-a Eskadra Wywiadowcza (150).
6-a Eskadra Wywiadowcza (153).
7-a Eskadra Myśliwska imienia Kościuszki – tekst w jęz. polskim i angielskim (157).
8-a Eskadra Wywiadowcza (169).
9-a Eskadra Wywiadowcza (172).
10-a Eskadra Wywiadowcza (175).
11-a Eskadra Wywiadowcza (179).
12-a Eskadra Wywiadowcza (181).
13-a Eskadra Myśliwska (185).
14-a Eskadra Wywiadowcza (188).
15-a Eskadra Wywiadowcza (191).
16-a Eskadra Wywiadowcza (194).
17-a Eskadra Wywiadowcza (197).
18-a Eskadra Wywiadowcza (199).
19-a Eskadra Myśliwska (201).
20-a Eskadra Niszczycielska (204).
Działania bojowe lotnictwa (208).

Wojsko Balonowe w Niepodległej Polsce w okresie wojny 1918-1920.
Organizacja wojsk balonowych (225).
Personel i jego uzupełnienie (227).
Działalność bojowa wojsk balonowych (229).
Naczelne władze w okresie 1921-1933 (241).
Silniki polskiej produkcji (266).
Typy samolotów konstrukcji i produkcji polskiej (267).

Lotnictwo cywilne w okresie 1918-1933.
Naczelne władze w okresie 918-1933 (273).
Polskie Linie Lotnicze LOT (275).
Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej i kluby afiliowane (278).
Sport lotniczy (283).
Przez Atlantyk (290).
Sport szybowcowy (292).

Życiorysy poległych lotników – opracował Stanisław Borowy kapitan 1-go Pułku Lotniczego.
Tym, co odeszli (298).

Pomnik Lotnika w Warszawie.
Pomnik Lotnika w Warszawie. Pomnik Lotnika i jego twórca dr Władysław Kozicki profesor Uniwersytetu J. K. (389).
Uwagi o “Lotniku” prof. Edward Witting (392).
Architektoniczne zagadnienia w pomniku Lotnika inż. arch. Antoni Jaworniecki (395).
Prasa o Pomniku “Lotnika” opracował St. E. Rogoyski (397).

Komitet budowy Pomnika Lotnika i uroczystości odsłonięcia.
Geneza Pomnika i powstanie Komitetu (402).
Uroczystości odsłonięcia “Lotnika” (404).

Tablice kolorowe-źródła-Uzupełenienia i errata-Skorowidz nazwisk poległych lotników-Spis rzeczy.

Powiązania.

Narodziny polskich skrzydeł Polski film dokumentalny z 2018 roku w reżyserii Grzegorza Styła. Produkcja przedstawia polskie lotnictwo, a przewodnikiem jest wspomniany na tej stronie album pt. Ku czci poległych lotników. Materiał emitowano m.in. w TVP Historia 15.08.2023. 1

Notka Informacyjna

Tytuł. Ku czci poległych lotników.
Wydawnictwo. Komitet Budowy Pomnika Ku Czci Poległych Lotników.
Miejsce i Rok wydania. Warszawa, 1933.
Redakcja. Major Marian Romeyko.
Wydawca / Nakład. Lucjan Złotnicki.
Druk. Zakład Graficzny. B. Wierzbicki i S-ka, Warszawa.
Język. Polski.
Typ. Album, księga pamiątkowa.
Dostępność publikacji. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. 2

Zdjęcia.

Ku czci poległych lotników - okładka książki. Foto: Komitetu Budowy Pomnika Ku Czci Poległych Lotników / Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.
Ku czci poległych lotników – okładka książki. Foto: Komitetu Budowy Pomnika Ku Czci Poległych Lotników / Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa.

Źródło.

  1. TVP Historia program tv 2023. ↩︎
  2. u czci poległych lotników – Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa – wbc.poznan.pl [dostępność na dzień 15.08.2023]. ↩︎

Views: 6