Księgarnia Gebethnera i Wolfa Łódź Piotrkowska

Księgarnia Gebethnera i Wolfa na łódzkiej mapie księgarń mieściła się przy ul. Piotrkowska 87 m. in. w roku 1919. 1

Notka informacyjna.

Nazwa. Księgarnia Gebethnera i Wolfa.
Lokalizacja. Łódź ul. Piotrkowska 87.
Okres działalności m. in. 1919.
Działalność Łódzka. Skład Księgarni Gebethnera i Wolfa.

Działalność: Skład.

  • Informator m. Łodzi z kalendarzem na rok 1919.

Źródło.

  1. Księgarnia Gebethnera i Wolfa w 1919 – Informator m. Łodzi z kalendarzem na rok 1919 – Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎

Views: 7