Kino Rialto Łódź Przejazd 1

Kino Rialto – ro reprezentacyjne Kino w Łodzi, jedno z wielu działających w Łodzi do wybuchu II wojny światowej. Na mapie kin Łódzkich zlokalizowane było przy ul. Tuwima 1 d. ul. Przejazd 1, w miejscu uprzednio działającego pod nazwą – Kino Muza. Nazwę kina zmieniona w roku 1936, a dzierżawcami zostali dwaj panowie Józef Pelikan i Leon Karabasz. W okresie okupacji niemieckiej [1939-1945] rangę Kina Rialto pomniejszono do roli kina żołnierskiego, a jedynymi, którzy mieli prawo wstępu do kina, to byli Niemcy z pewnym wyjątkiem i dla Polaków, którzy przez otwarte drzwi mogli oglądać wyświetlane niemieckie kroniki filmowe. Projekcje filmowe odbywały się w godzinach 12, 12 i 16 oraz w ramach dwóch poranków [01.1939]. Cena biletu na projekcję filmową wynosiła 0,85 gr. od osoby [01.1939].

Notka informacyjna

  • Nazwa kina. Kino Rialto.
  • Lokalizacja. Łódź ul. Tuwima 1 d. ul. Przejazd 1.
  • Okres działalności m. in. 1939.
  • Rok rozpoczęcia działalności. 1936.
  • Dzierżawcy kina. Józef Pelikan, Leon Karabasz.
  • Działalność poprzednia. Kino Muza.
  • Działalność następna. Kino Wisła.
  • Stan obecny. nie istnieje.

Views: 4