Kino Odeon Łódź Przejazd 2

Kino Odeon – współcześnie nie istniejące na mapie kin łódzkich, zlokalizowane było przy ul. Przejazd pod nr 2 (ob. ul. Tuwima), w budynku kinowym, którego budowę w roku 1907 rozpoczęto, z przystosowaniem do pełnienia funkcji kinoteatru.

Rok później (1908) Kino Odeon rozpoczęło działalność, prowadzoną nieprzerwalnie do roku 1932. Wejście do kino było od strony ul. Przejazd. Sala dla widzów ówcześnie liczyła 350 miejsc siedzących, licząc łącznie z lożami na małym balkonie, gdzie też była usadowiona kabina projekcyjna. Przed ekranem było miejsce dla orkiestry podkładającej muzykę do filmów niemych. Towarzystwo “Odeon” było właścicielem Kina w okresie początkowych kinowej działalności. Kino Odeon w ówczesnych czasach istnienia było jedną z najbardziej luksusowych sal projekcyjnych w Łodzi. Było jednym z pierwszych wyświetlających kroniki filmowe. W latach 30. XX wieku Kino Odeon przeszło zmiany m. in. w technice wyświetlania, wyposażeniu sali projekcyjnej czy w stanowisku kierownictwa Kina, które objął Karol Szylke. Na przestrzeni lat 20.-30. XX w. (okres 10 lat do 1934) sala dla widzów liczyła 360 foteli giętych i 75 krzeseł krytych wiedeńskim pluszem, zaś w kabinie projekcyjnej Kino dysponowało nowoczesnym projektorem firmy Ernemann oraz sprzętem AEG. Do zmiany nazwy “Kino Odeon” na “Kino Metro” doszło w roku 1932.

Kierownictwo kina

Własność m. in.

  • Towarzystwo Odeon [Towarzystwo Anonimowe Odeon] (okres początkowy istnienia kina).

Notka informacyjna

  • Nazwa kina. Kino Odeon.
  • Lokalizacja. Łódź ul. Tuwima 2.
  • Rodzaj działalności. kino, kino-teatr, teatr, kinematograficzna. 
  • Okres działalności. 1908-1932.
  • Działalność poprzednia. pierwsza działalność.
  • Działalność następna. Kino Metro.
  • Stan obecny. nie istnieje.

Tytuły powiązane z treścią.

Views: 5