Kino Ari Łódź Kilińskiego 124

Kino Ari mieściło się przy ul. Kilińskiego 124 w Łodzi. Powstało w miejsce przedniej placówki kinowej pn. Kino Ira. Nazwa – Kino Ari zostało nadane przez Niemców w czasie II wojny światowej, a po jej zakończeniu, kino nie powróciło do wznowienia repertuaru filmowego. Natomiast budynek służył jako miejsce wypożyczalni kopi filmów dla szkół oraz odbywały się projekcje filmowe dla instytucji.

Notka informacyjna

  • Nazwa kina. Kino Ari.
  • Adres. Łódź ul. Kilińskiego 124.
  • Działalność poprzednia. Kino Ira.
  • Działalność następna. Wypożyczalnia kopi filmów dla szkół oraz projekcje dla instytucji.
  • Stan obecny. nie istnieje.

Views: 4