Kino Apollo Łódź Piotrkowska 243

Kino Apollo powstałe w roku 1917 mieściło się w budynku Niemieckiego Chóru Męskiego przy ul. Piotrkowska 243 w Łodzi, działając do likwidacji w roku 1917, a budynek przez okres kilku lat stał niezagospodarowany do czasu utworzenia po II wojnie światowej w tym obiekcie Centralnego Robotniczego Domu Kultury.

Notka informacyjna

Views: 5