Herb Łodzi artykuł prasowy 31.03.1903

Herb Łodzi będący tytułem artykułu prasowego J. K. Kochanowskiego, zamieszczonego w Kurjerze Warszawskim w 1903 roku.

Cytat z artykułu.

O ile ze znanych powszechnie wiadomości historycznych o Łodzi, oraz z przytoczonych wyżej danych wnosić można, pieczęć, o której mowa, służyła temu miastu w charakterze jego najdawniejszego, a zarazem stałego, godła urzędowego w ciągu trzech stuleci (XVI-XIX w.).

Kurjer Warszawski dn. 31.03.1903, Nr 090. Zbiory: Crispa biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego.

Notka informacyjna.

Tytuł. Herb Łodzi.
Autor. J. K. Kochanowski.
Publikacja. Kurjer Warszawski dn. 31.03.1903, Nr 090.
Lokalizacja. Crispa biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego.

Pełna treść artykułu.

Artykuł pt. Herb Łodzi. Kurjer Warszawski 1903.03.31 nr 090; Zbiory WBP w Łodzi
Artykuł pt. Herb Łodzi. Kurjer Warszawski 1903.03.31 nr 090; Zbiory WBP w Łodzi

Views: 15