Zakład Introligatorski E. Sadokierskiego

Zakłady

Zakład Introligatorski E. Sadokierskiego mieścił się w Łodzi przy ul. Piotrkowska 16 m. in. w roku 1893.

Źródło.
Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893 – zbiory WBP w Łodzi.