Zakład Introligatorski E. Sadokierskiego Piotrkowska w Łodzi

Zakład Introligatorski E. Sadokierskiego mieścił się w Łodzi przy ul. Piotrkowska 16 m. in. w roku 1893. 1

Źródło.

  1. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893. Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎

Views: 2