Zakład Introligatorski Dawida Schmulowicza

Zakład Introligatorski należący do Dawida Schmulowicza mieścił się w Łodzi w Domu Bławata w Starym Rynku m. in. w latach 1863-1864.

Kalendarium.

  • W grudniu 1863 roku do swojego Zakładu sprowadził w związku z nowym rokiem 1864 m. in. znaczną ilość ksiąg buchalteryjno-handlowych, papieru liniowego itd. itp., anonsując w miejscowej prasie. 1

Z prasy Łódzkiej.

Zakład Introligatorski Dawida Schmulowicza 1863. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863 nr 3. Zbiory WBP w Łodzi
Zakład Introligatorski Dawida Schmulowicza 1863. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863 nr 3. Zbiory WBP w Łodzi

Źródło.

  1. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863 nr 3 i 5; Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎

Views: 1