Rewiry kominiarskie w Łodzi XIX-XX

Kominiarstwo Usługi

Rewiry kominiarskie w Łodzi XIX-XX w., – z prasy łódzkiej z lat XIXI-XX wieku. W latach 60. XIX w. w Łodzi występowały trzy rewiry, jak czytamy z miejscowej prasy.

Rewiry kominiarskie wg lokalizacji.

  1. Rewir 1 – Stare Miasto pod strumień i staw, 1964.
  2. Rewir 2 – Nowe Miasto od w/w strumienia do stawu, do połowy ul. Dzielna, 1964.
  3. Rewir 3 – Od południowej strony ul. Dzielna do końca Nowego Miasta, 1964.

Rewiry i kominiarze.

  1. Rewir 1 – kominiarz August Meltzer, 1864.
  2. Rewir 2 – kominiarz Walenty Majewski, 1864.
  3. Rewir 3 – kominiarz Antoni Garczyński, 1864.

Z prasy łódzkiej m. in.:

13.04.1864. Rewiry komisarskie w Łodzi 13.04.1864. Z początkiem kwietnia 1864 roku społeczność miasta Łodzi, zawiadomieniem Magistratu Miasta Łodzi, dowiedziała się o utworzeniu trzech rewirów kominiarskich, i tak pierwszy obejmujący Stare Miasto, drugi obszar Nowego Miasta a trzeci rewir od południowej strony ul. Dzielna do końca nowego miasta. Powołano kominiarzy trzech, i tak dla rewiru pierwszego – Augusta Meltzera, dla drugiego – Walentego Majewskiego i Antoniego Garczyńskiego dla trzeciego rewiru.

Źródło.
Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 13.04.1864 nr 29. Zbiory WBP w Łodzi.

Rewiry Kominiarskie Łódź 1864 - Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 13.04.1864 nr 29. Zbiory WBP w Łodzi.
Rewiry Kominiarskie Łódź 1864 – Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 13.04.1864 nr 29. Zbiory WBP w Łodzi.