Hotele Łódzkie w latach XIX-XX w

Usługi

Hotele Łódzkie w latach XIX-XX w. – Hotele Łódzkie w latach XIX-XX wieku funkcjonujące w Łodzi przy ul.: Piotrkowska, Zachodnia, Zawadzka, Wschodnia, Cegielniana, Zgierska, Drewnowska, Średnia, Południowa, Narutowicza, Mikołajewska, Traugutta czy w Starym Rynku miasta.

Hotele m. Łodzi 1888. Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888. Zbiory WBP w Łodzi.
Hotele m. Łodzi 1888. Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888. Zbiory WBP w Łodzi.

Lista Łódzkich hoteli w układzie alfabetycznym.

Grand Hotel ul. Piotrkowska 510/11 [n. nr 72] w Łodzi [m. in. 1888-1893-1900].
Hotel Berliński ul. Wschodnia 1414 (numer hipoteczny) w Łodzi [m. in. 1888].
Hotel Centralny ul. Piotrkowska w Łodzi [m. in. 1897-1900].
Hotel d’Angleterre ul. Zachodnia 53 [n. nr] w Łodzi [m. in. 1897-1899].
Hotel de Pologne Łódź [m. in. 1863-1864].
Hotel Engla Łódź [m. in. 1864].
Hotel Europejski Pruszynowski ul. Zawadzka 444/7 [n. nr 10] w Łodzi [m. in. 1893-1900].
Hotel Hamburski ul. Piotrkowska 275 [n. nr 17] w Łodzi [m. in. 1888-1893-1900].
Hotel i Restauracja Victoria Emil Freudenberg ul. Piotrkowska 69 w Łodzi [1900].
Hotel Imperial ul. Piotrkowska 17 w Łodzi.
Hotel International ul. Wschodnia 30 w Łodzi [m. in. 1897-1900].
Hotel Klukas ul. Cegielniana 34 w Łodzi.
Hotel Krakowski Stary Rynek nr hip. 140 róg ul. Zgierska potem ul. Drewnowska 2 w Łodzi [m. in. 1864-1890].
Hotel Manteuffel Józef Petrykowski ul. Zachodnia 45 [inne źródła 48 n. nr nowy] w Łodzi [m. in. 1888-1863-1900].
Hotel Metropol i Restauracja II-go rzędu Borys Axelrod ul. Piotrkowska 18 w Łodzi.
Hotel Monopol ul. Zawadzka 7 w Łodzi.
Hotel Niemiecki ul. Średnia 435 [n. nr 1] w Łodzi [m. in. 1888-1893-1900].

Hotel Paradyz ul. Piotrkowska [m. in. 1864].
Hotel Paryski ul. Piotrkowska 269/33 [n. nr 33] w Łodzi [m. in. 1893-1900].Hotel Petersburski ul. Południowa 252 [n. nr 2] w Łodzi [m. in. 1888-1893-1900].
HoteleHotel Polonia-Palast ul. Narutowicza 38 w Łodzi [m. in. 1897].
Hotel Polski C. Klukowa ul. Piotrkowska 283 [n. nr 3] w Łodzi [m. in. 1888-1893-1900].
Hotel Północny ul. Wschodnia 63 w Łodzi [m. in. 1893-1900].
Hotel Rubin ul. Cegielniana 6 w Łodzi.
Hotel Ruski ul. Południowa 451a [n. nr 14] w Łodzi [m. in. 1888-1893-1900].
Hotel Rygski ul. Mikołajewska 13 w Łodzi [m. in. 1893-1900].
Hotel Rzymski ul. Mikołajewska 59 w Łodzi [m. in. 1893-1900].
Hotel Savoy ul. Traugutta 6 w Łodzi.
Hotel Victoria ul. Piotrkowska 776 [n. nr 67] w Łodzi [m. in. 1888-1893-1900].
Hotel Warszawski ul. Południowa 1422 [n. nr 25] w Łodzi [m. in. 1888-1893-1900].
Hotel Wenecki ul. Cegielniana 271 [n. nr 33] w Łodzi [m. in. 1893-1900].Hotel Wielki ul. Piotrkowska 511 (numer hipoteczny) w Łodzi [m. in. 1888].

Źródło.
1888.Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888 - zbiory WBP w Łodzi.
1893. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893 - zbiory WBP w Łodzi.
1897. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1897 - zbiory WBP w Łodzi.
Hotele m. Łodzi 1893. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893. Zbiory WBP w Łodzi.
Hotele m. Łodzi 1893. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893. Zbiory WBP w Łodzi.