Podział Łodzi na cyrkuły w XIX w.

Instytucje

Cyrkuły w Łodzi – podział miasta Łodzi na cyrkuły, ich kompetencje itd. W 1864 roku w m. Łodzi było 5 cyrkułów, zaś nadzór nad nimi oraz za porządek i bezpieczeństwo publiczne odpowiedzialni byli inspektorzy policji, bezpośrednio podlegający prezydentowi.

W roku 1888 w Łodzi istniały dwa Cyrkuły. Cyrkuł Nr I mieścił się przy ul. Wschodniej 432 z urzędującym Komisarzem sztabskapitanem P. A. Stanisławskim, natomiast Cyrkuł Nr II przy ul. Piotrkowska 751 z urzędującym komisarzem kapitanem M. W. Zasodemskim. Sędziami śledczymi w poszczególnych Cyrkułach byli H. Maternicki w Nowym Rynku 239 (Cyrkuł Nr I) i F. Ottomarsztein przy ul. Średnia 425 (Cyrkuł Nr II).

Publikacje – więcej.

  • Łódzkie Ogłoszenia -Lodzer Anzeiger 04.08.1864 nr 74 (dostępność WBP w Łodzi).
  • Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi. Druga połowa XIX wieku. Czasy wielkiego kapitału, zeszyt nr 5 (Wydawca Urząd Miasta Łodzi, str. 131).
  • Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888 (dostępność WBP w Łodzi).
  • Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893 (dostępność WBP w Łodzi).

Źródło.
Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888 – zbiory WBP w Łodzi.