Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym z planem miasta i ośmiu rycinami z roku 1853 w Warszawie, była pierwszą monografią o Łodzi […]