Restauracja M. Frankfurta mieściła się przy ul. Piotrkowska 280 (nr hip) w Domu Sachsa m. in. w 1888 roku.