Hotel Polski C. Klukowa zlokalizowany był w Łodzi przy ul. Piotrkowska nr 3 (283 nr hip.), działalność prowadząc m. in. w latach 1888 – 1893.