Jakubowicz, J. felczer

Społeczność

J. Jakubowicz starszy felczer w Łodzi, świadczący w Nowym Mieście usługi w niezawodnym leczeniu nagniotków m. in. w roku 1863.

Z prasy łódzkiej m. in.

Szarlam Adolf ogłoszenie - Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 23.12.1863, nr 7. Zbiory WBP w Łodzi.
  • 16.12.1863 – Z prasy łódzkie ogłoszenie o świadczonej usłudze. „Nagniotki leczy niezawodnie, bez użycia ostrych narzędzi. J. Jakubowicz. Starszy Felczer. Na nowem mieście.” /1/.
  • 23.12.1863 – Z prasy łódzkie ogłoszenie podziękowanie. „Podziękowanie. Miejscowemu chirurgowi Panu J. Jakubowicz za uwolnienie mnie od cierpień na odciski, bez użycia ostrych narzędzi; z której to słabości, od dawnego czasu, pomimo różnych użytych środków, wyleczyć się nie mogłem – i polecam każdemu użyty przez niego środek, jako stanowczo skuteczny. Adolf Szarlam„. /2/.

Zdjęcie.
Szarlam Adolf ogłoszenie – Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 23.12.1863, nr 7. Zbiory WBP w Łodzi.

Źródło.
/1/. Łódzkie Ogłoszenie – Lodzer Anzeiger 16.12.1863 nr 5; Zbiory WBP w Łodzi.
/2/. Ogłoszenie Adolfa Szarlama, Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger (11) 23.12.1863 nr 7 – Zbiory WBP w Łodzi.