Broemsen, Aleksander von wojskowy, naczelnik

Społeczność

Aleksander von Broemsen (właściwie Alexander Gustav Robert von Brömsen; także: Bremsen [1], Brehmsen, Bremzen (ros. Александр Густавович фон Бремзен). baron, podpułkownik, generał major Armii Imperium Rosyjskiego, Naczelnik Wojenny Miasta Łodzi i okolicy w stopniu podpułkownika [1].

Służył w Armii Imperium Rosyjskiego w takich jednostkach, jak: 38 Tobolski Pułk Piechoty czy 3 Dywizja Piechoty Gwardii Imperium Rosyjskiego. Walczył na polach głównych wojen i bitew, jak: Powstanie styczniowe, Bitwa pod Grochowami, Bitwa pod Niewieszem, Bitwa pod Kruszyną, Wojna rosyjsko-turecka (1877–1878), Bitwa pod Górnym Dubnikiem czy Bitwa pod Telish. Bremsen (Baron v. Bremsen) – podpułkownik, Naczelnik Wojenny Miasta Łodzi i okolicy (1863). [1]. W wyniku rozkazu księcia Konstantego utworzono Łódzki Okręg Wojenny tzw. Okręg Miasta Łodzi i okolic (02.07.1863), następnie Okręg Wojenny Miasta Łodzi, okolic i powiatu sieradzkiego (1864). Aleksander von Broemsen w stopniu pułkownika jako Naczelnik Wojenny Łodzi, podlegał Naczelnikowi Kaliskiego Okręgu Wojennego, mimo położenia miasta Łodzi w granicach guberni warszawskiej. Za zgodą Namiestnika Fiodora Berga, w Łodzi utworzył Komisję wojenno–śledczą i wojenno–sądową. Z inicjatywy barona v. Broemsena utworzono w Łodzi, pierwszą łódzką gazetę pt. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger (Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzieger) ukazująca się w latach 1863 (grudzień, Nr 1-8) i 1864 (styczeń – grudzień, Nr 1-135), przekształconą w gaeztę pt. Lodzer Zeitung w 1865. Publikacja gazety Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger była w celu skuteczniejszego rozpowszechniania postanowień Naczelnika Wojennego Broemsena. Siedziba Łódzka Naczelnika Wojennego Broemsena w Łodzi znajdowała się w przy ul. Średnia nr 336 (ob. ul. Pomorskiej 18) w pałacu Karola Gebhardta, w związku z faktem, iż w 1861 budynek został przejęty przez wojsko rosyjskie [2]. Zdymisjonowany decyzją Namiestnika Fiodora Berga z powodu, iż część nakładanych przez Broemsena kontrybucji nie wpływała do kasy cara, lecz finansowała jego wystawny tryb życia (01.1866). Awansowany ze stopnia pułkownika do stopnia generała majora (04.10.1872). Komendant: 1 brygady 3 Dywizji Piechoty Gwardii Imperium Rosyjskiego zlokalizowanej w Warszawie (1874–1877), 2 brygady 3 Dywizji Piechoty Gwardii Imperium Rosyjskiego (1877–1880). Urodził się 06.10.?/18.10.1824 w Ķeipen (Kurlandia). Pochodził z rodziny szlacheckiej – rodu von Brömsen. Syn Gustava Johanna Roberta von Broemsen (1792–1870) i Constance Anna Aurora von Peuker (ur. 1807). Od 1851 mąż Zoe Bălăceanu (1828–1912) z którego to związku mieli córkę Elenę [2]. Constantinę von Brömsen (1860–1936). Zmarł 21.01.?/02.02.1881 w Warszawie [2].

Z okresu łódzkiego w pl.wikipedia.org czytamy m. in.:

Pomimo swojej surowości Broemsen zjednał sobie znaczne grono lojalistów wśród łódzkiej burżuazji – łódzcy fabrykanci, głównie pochodzenia niemieckiego oraz żydowskiego, złożyli na jego ręce podziękowania za tłumienie powstania, byli to m.in.: Ludwik Geyer, Edward Hentschel, Ludwik Grohman, Robert Buhle, Antoni Ramisch, Rudolf Kindler, Herman Konstadt, Samuel Lande, Izrael Poznański, Henryk Markusfeld.” [2].

Kalendarium.

 • 06.10.?/18.10.1824. Urodził się w Keipene.
 • 1862 (Od). Adiutant Generalnej Guberni Noworosji, adiutant namiestnika Aleksandra Ludersa.
 • 1862. Dokona zatrzymania Ludwika Jaroszyńskiego – autora zamachu na księcia Konstantego.
 • 1862 (Od). Uczestnik w komisji wojenno–śledczej w sprawach: porucznika Iwana Amholda, Piotra Śliwickiego i żołnierzy oskarżonych o szerzenie propagandy w wojsku. Oficer do specjalnych poruczeń przy komendancie oddziałów gwardii w Warszawie i naczelniku wojennym warszawskiego okręgu, baronie Andrieju Korfie.
 • 1863. Został Naczelnikiem wojennym okręgu kolei warszawsko–łowickiej w Skierniewicach.
 • 1863. Dowódca w bitwach przeciwko Powstańcom Styczniowym w tym w bitwach przegranych (23.05.1963 pod Niewieszem z oddziałami płk. Kajetana Słupskiego; 28.05.1863 pod Grochowami z oddziałami Edmunda Calliera; w bitwie zwycięskiej (29.08.1863 pod Kruszyną, dowodząc wraz z majorem Klodtem, dokonując rozbicia oddziałów powstańczych generała Edmunda Taczanowskiego.
 • 01.1863. Dowódca Oddziału zajmującego się ściganiem młodzieży uciekającej przed branką w lasach kampinoskich.
 • 06.1863. Pełnił funkcję pomocnika Naczelnika Wojennego okręgu kolei warszawsko–wiedeńskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
 • 02.07.1863. W wyniku rozkazu księcia Konstantego utworzono Łódzki Okręg Wojenny tzw. Okręg Miasta Łodzi i okolic.
 • 1864 (Od). Utworzony pn. Okręg Wojenny Miasta Łodzi, okolic i powiatu sieradzkiego.
 • 01.1866. Zdymisjonowany decyzją Namiestnika Fiodora Berga z powodu, iż część nakładanych przez Broemsena kontrybucji nie wpływała do kasy cara, lecz finansowała jego wystawny tryb życia.
 • 1870. Został fligel adiutantem.
 • 1870 (do). Po zdymisjonowaniu był komendantem 38 Tobolskiego Pułku Piechoty.
 • 04.10.1872. Awansowany ze stopnia pułkownika do stopnia generała majora
 • 1874–1877. Komendant 1 brygady 3 Dywizji Piechoty Gwardii Imperium Rosyjskiego zlokalizowanej w Warszawie.
 • 1877-1878. W trakcie wojny rosyjsko-tureckiej uczestniczył pod dowództwem Iosifa Hurki w wygranych bitwach pod Górnym Dubnikiem i pod Telish.
 • 1877–1880. Komendant 2 brygady 3 Dywizji Piechoty Gwardii Imperium Rosyjskiego.
 • 21.01.?/02.02.1881. Zmarł w Warszawie.

Z prasy łódzkiej.

 • 05.12.1863. Ogłoszenie o godzinach urzędowania dla osób prywatnych w składaniu podań do Naczelnika Wojennego [5].
 • 30.01.1864. „Naczelnik Wojenny miasta Łodzi okolicy i powiatu Sieradzkiego zawiadamia osoby zainteressowane, że wszelkie podania osób prywatnych, przyjmować będzie tak jak dawniej od godziny 9 z rana, do 12 w południe każdodziennie w domu pod Nr. 336, przy ul. Średniej na dole wchodząc po prawej stronie. Łódź dnia (17) 29 STYCZNIA 1864 r. Podpułkownik Baron v. Broemsen.” – [6].

Źródło.
[1]. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 05.12.1863 nr 2; Zbiory WBP w Łodzi.
[2]. Alexander Gustav Robert von Brömsen (1824-1881) – pl.wikipedia.org (dostępność na dzień 20.11.2021).
Foto.
[3]. Foto. Alexander Gustav Robert von Brömsen – pl.wikipedia.org (dostępność na dzień 20.11.2021).
[4]. Foto. Herb rodu von Brömsen – pl.wikipedia.org (dostępność na dzień 20.11.2021).
[5]. Foto. Ogłoszenie Naczelnika Wojennego – Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 05.12.1863 nr 2; Zbiory WBP w Łodzi.
[6]. 30.01.1864 | Broemsen | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864, Nr 9 | Zbiory WBP w Łodzi.