piątek 1 grudzień 2023

Składy węgla kamiennego Edwarda Hertza dla klientów dostępne były w Nowym Rynku, przy ul. Zgierska i Rokicińska w Łodzi w okresie przybliżonym 1864. Z działalnością E. Hertza powiązane były D. Z. Ed. Hertz – spedytor i Matyssek – Dom Zleceń.

Z prasy łódzkiej m. in.

Ninijeszem mam honor zawiadomić szanownych Obywateli miasta Łodzi, że w dniu dzisiejszym otworzyłem nowe składy węgli kamiennych, w których dla dogodności miasta sprzedaję od jednego korca do dziesięciu: u P. Matyssek w Domu Zleceń przy nowym rynku, u P. J. Neufeld w Składzie Żelaznym, u P. M. N. Berger przy ul. Zgierskiej, u P. Hermann przy ul. Rokicińskiej. Panowie obywatele raczą korzystać z tej dogodności. Spedytor D. Z. Ed. Hertz.” – /1/.

Źródło:
Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 27.01.1864 nr 8 /1/. Zbiory WBP w Łodzi.