Samochodowy szlak turystyczny. Front wschodni 1914-1918 mapa Łodzi i okolic

Samochodowy szlak turystyczny. Front wschodni 1914-1918 mapa przedstawiająca miasto Łódź i miejscowości położone poza granicami miasta, ze wskazaniem takich rejonów, miejsc czy obiektów, jak np. pola bitew czy miejsca, w których użyto gazów bojowych, cmentarze i kwatery na cmentarzach, muzea oraz izby muzealne posiadające zbiory z I wojny światowej.

Mapa przedstawia główny bieg szlaku wraz z rozwinięciem szlaku. Miasto Łódź będące na linii głównego szlaku, jak przedstawia mapa, posiada muzeum zbiorów I wojny światowej. Poza miastem od strony wschodniej granic, na szlaku znajdują się m. in. Wiączyn Dolny, Mileszki, Doły w Łodzi zaś od strony południowej granic miasta Gadka Stara, w których znajdują się cmentarze bądź kwatery na cmentarzach z okresu I wojny światowej. Mapa “Samochodowy szlak turystyczny. Front wschodni 1914-1918” zamieszczona jest w publikacji pt. Bitewnik Łódzki 1914 Nr 4 z marca 2012 roku, na stronie 8, dostępna na stronie Archiwum Państwowego w Łodzi w zakładce – Projekty / Bitewnik Łódzki 1914 (lodz.ap.gov.pl).

Z czasopisma Bitewnik Łódzki 1914.

Mapa Samochodowy szlak turystyczny. Front wschodni 1914-1918; Bitewnik Łódzki Nr 4 z 03.012 roku, str. 8 - lodz.ap.gov.pl.
Mapa Samochodowy szlak turystyczny. Front wschodni 1914-1918; Bitewnik Łódzki Nr 4 z 03.012 roku, str. 8 – lodz.ap.gov.pl.

Views: 6