Restauracja M. Frankfurta Piotrkowska w Łodzi

Restauracja M. Frankfurta mieściła się przy ul. Piotrkowska 280 (nr hip) w Domu Sachsa m. in. w 1888 roku. Tu wydawano śniadania, obiady i kolacje, bufet zaopatrzony w piwa, wina [1888]. 1

Z prasy łódzkiej.

Restauracja M. Frankfurta w Łodzi w 1888 - Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888 - zasoby WBP w Łodzi.
Restauracja M. Frankfurta w Łodzi w 1888 – Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888 – zasoby WBP w Łodzi.

Źródło.

  1. Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888 – zasoby WBP w Łodzi. ↩︎

Views: 3