Restauracja L. Janiszewskiego pasaż Meyera w Łodzi

Restauracja L. Janiszewskiego Pierwszego Rzędu mieściła się w pasażu Meyera w Willi Mignona m. in. w 1888 roku. Tu można było za 50 kop. w godz. 1-3 po południu nabyć obiad [1888]. 1

Z prasy łódzkiej.

Restauracja L. Janiszewskiego w Łodzi w 1888 - Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888 - zasoby WBP w Łodzi.
Restauracja L. Janiszewskiego w Łodzi w 1888 – Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888 – zasoby WBP w Łodzi.

Źródło.

  1. Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888 – zasoby WBP w Łodzi. ↩︎

Views: 5