Rynek Górny Łódź ob. plac Reymonta Władysława

Rejony Rynki

Rynek Górny – dawna nazwa łódzkiego rynku w latach 1825-1915; 1918-1926, w obecnej nazwie – Plac Reymonta Władysława (Śródmieście, Górna).

Nazwa – Rynek Górny (niem. Hoher Ring) występuje na mapie pt. Plan miasta Łodzi z 1853 r. autora Seweryna Olszczyńskiego, zamieszczonej przez Oskara Flatta w autorskiej książce pt. Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym z planem miasta i ośmiu rycinami (Warszawa, 1853), umiejscowiony na planie z oznaczeniem – 4. W roku 1904 rynek przestał pełnić funkcję placu targowego, gdyż zamieniono go na skwer zaś targowiskiem stał się plac zwany potem Placem Niepodległości. W roku 1920 założono zieleniec o pow. 0.28 ha.

Kalendarium.

  • 1920. Założono zieleniec o pow. 0.28 ha.
  • 1904 (?). Rynek przestaje być placem targowym, zamieniono na skwer zaś targowiskiem staje się plac zwany potem Placem Niepodległości.

Publikacje.

  • 1853. Rynek Górny, o nazwie niemieckiej – Hoher Ring. Nazwa rynku występuje na mapie pt. Plan miasta Łodzi z 1853 r., autora Seweryna Olszczyńskiego (1801-1876), zamieszczonej przez Oskara Flatta – autor książki pt. Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym z planem miasta i ośmiu rycinami (Warszawa, 1853). Umiejscowienie rynku na planie oznaczono Nr 4.

Dodatkowe informacje.

Nazwa. Rynek Górny.
Nazwa dawna. Rynek Górny.
Nazwa dawna. Hoher Ring.
Nazwa obecna. Plac Reymonta Władysława.
Okres (lata). 1825-1915; 1918-1926.
Rejon Łódzki. Śródmieście, Górna.