Rynek Fabryczny Łódź plac Katedralny

Rejony Rynki

Rynek Fabryczny (nazwa niem. Fabriksring) – dawna nazwa łódzkiego rynku w latach …-1853-1906, w obecnej nazwie – Plac Katedralny im. Jana Pawła II (Śródmieście).

Publikacje.

  1. 1853. Rynek Fabryczny, o nazwie niemieckiej – Fabriksring. Nazwa rynku występuje na mapie pt. Plan miasta Łodzi z 1853 r., autora Seweryna Olszczyńskiego (1801-1876), zamieszczonej przez Oskara Flatta – autor książki pt. Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym z planem miasta i ośmiu rycinami (Warszawa, 1853). Umiejscowienie rynku na planie oznaczono Nr 3.

Dodatkowe informacje.

Nazwa. Rynek Fabryczny.
Nazwa dawna. Rynek Fabryczny.
Nazwa niemiecka. Fabriksring.
Nazwa obecna. Plac Katedralny im. Jana Pawła II.
Okres (lata). …-1853-1906.
Rejon Łódzki. Śródmieście.