piątek 1 grudzień 2023
Ogłoszenia prasowe - zdjęcie poglądowe.
Ogłoszenia prasowe - zdjęcie poglądowe.

Z prasowych ogłoszeń różnych łódzkiej społeczności miejskiej, zamieszczonych w miejscowej gazecie w styczniu 1864.

Kronika ogłoszeń łódzkich 01.1864Gazeta łódzka ze stycznia 1864 zamieściła treści ogłoszeń, które można by przyporządkować w grupy, i tak: sprzedaż (2), sprzedaż lub wynajem (1) czy z rynku pracy (2) oraz inne (1).

Treści ogłoszeń ze stycznia 1864 roku zaczerpnięto z pierwszej łódzkiej dwujęzycznej gazety Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger za nr od 1 do 8 z 1864, zachowując oryginalną pisownię cytowanych treści.

SPRZEDAM m. in.

  • 09.01.1864. "Sanki odrobione podług najświeższego modelu są do sprzedania. - Ulica Piotrkowska Nr. 602. Eduard Berger, siodlarz." - /2/.
  • 16.01.1864. "Bilard do sprzedania. - Ulica Piotrkowska Nr. 680. Adolf Rausch." - /4/.

WYNAJMĘ m. in.

  • 02.01.1864. "Worki do zboża po zenach najdostępniejszych do sprzedania i do wynajęcia; za wynajęcie worka na 14 dni 15 Groszy." - /1/.

PRACA m. in.

  • 13.01.1864. "Do kancelaryi Zarządu Policmajstra miasta Łodzi i Inspektorów Policyi potrzeba 4 pomocników dobrze piszących. - Posiadający odpowiednią kwalifikacyą, przyjęci być mogą każdego czasu, za korzystnem wynagrodzeniem." - /3/.
    27.01.1864. "Jeżeliby się kto zatrudniał reperacyą kaloszy gutta-perkowych, raczy podać swój adres do redakcyj pisma niniejszego." /5/.

INNE (POZOSTAŁE) m. in.

  • 09.01.1864. "Stare suknie, wstążki, chustki, kapelusze i.t.p. mogą być przefarbowane i podług upodobania na inne desenie zmienione i postrzyżone. A. Zindler. Ulica Piotrkowska Nr. 599." - /4/.

Powiązania z treścią ogłoszeń.

Budynki łódzkie przy ul.: Piotrkowska 599 (d. nr); 602 (d. nr); 680 (d. nr).
Urzędy: Inspektorów Policji i Policmajstra miasta Łodzi.
Berger Eduard.
Rausch Adolf.
Zindler A.

Źródło.

/1/. 02.01.1864. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger, wydanie 02.01.1864, nr 1. Zbiory WBP w Łodzi.
/2/. 09.01.1864. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger, wydanie 09.01.1864, nr 3. Zbiory WBP w Łodzi.
/3/. 13.01.1864. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger, wydanie 13.01.1864, nr 4. Zbiory WBP w Łodzi.
/4/. 16.01.1864. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger, wydanie 16.01.1864, nr 5. Zbiory WBP w Łodzi.
/5/. 27.01.1864. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger, wydanie 27.01.1864, nr 8. Zbiory WBP w Łodzi.