Z kroniki ogłoszeń łódzkich w luty 1864

Raptularz Łódzki

Ogłoszenia prasowe z lutego 1864 roku zamieszczone w miejscowej łódzkiej gazecie m. in. dotyczące Folwarku Widzewskiego i na Rokiciu.

Gazeta łódzka z lutego 1864 zamieściła treści ogłoszeń, które można by przyporządkować w grupy, i tak: kupno – sprzedaż (5), wynajem (2) czy z rynku pracy (1) .

Treści ogłoszeń z lutego 1864 roku zaczerpnięto z pierwszej łódzkiej dwujęzycznej gazety Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger za nr od 10 do 17 z 1864, zachowując oryginalną pisownię cytowanych treści.

Kupno – Sprzedaż.

  • 06.02.1864. „Na folwarku Widzew, przyjmują się jeszcze obstalunki na cielęta tegoroczne, tak czystej, jako i półkrwi hollenderskiej. Bliższe wiadomości udzieli zarządzający P. Białęski.” /1/, uzupełnione w jednym z kolejnych wydań numeru gazety o treści z 24.02.1864 – „Stosownie do powyższego ogłoszenia, podajemy do wiadomości że: w Rokiciu, folwark składający się z czterech gospodarstw obszaru 7 włók wielkiej miary, jest do nabycia, a mianowicie: U Henryka Lösch 2 gospodarstwa; U Ksawerego Lösch jako gospodarstwo z 1½ włóki gruntu; U Karola Maszyckiego jedno gospodarstwo z 3-ma włókami gruntu.” – /5/.
  • 10.02.1864. „Koszule zwyczajne mocne od złp. 6, Koszule webowe od złp. 12, półkoszulki płócienne od złp. 2 gr. 10 jako też i kołnierzyki, gatki i.t.p. są każdego czasu do nabycia u W. Elsner przy ulicy Piotrkowskiej Nr. 18.” – /2/.
  • 17.02.1864. „Smarowidło angielskie w najlepszym gatunku dostać można w handlu A. Kunkel, ulica Piotrkowska Nr. 746.” – /3/.
  • 24.10.1864. „W dobrym gatunku atrament galasowy, kwarta 25 kopiejek. Atrament do kopiowania, butelka 25 kopiejek. Prawdziwy atrament karminowy, łut 15 kopiejek u Edwarda Reinelta.” – /5/.
  • 27.10.1864. „Proszek perski. Otrzymałem pierwszy transport tego roczny z pierwszej ręki, i sprzedaję n funty i flaszeczki jak zwykle. Adolf Polte.” – /6/.

Wynajem.

  • 10.02.1864. „Do wynajęcia każdego czasu: przy ulicy Głównej Nr. 1254 pół domu, składające się z dwóch górnych pokoi i jednego dolnego. Karol Ritter.” – /2/.
  • 20.02.1864. „Na nowym rynku dom na podwórzu, składający się z dwóch stancyj pod Nr. 239, każdego czasu do wynajęcia. Karol Wissmann.” – /4/.

Praca.

  • 24.02.1864. „Do fabryki kortów krajowych potrzebny jest pomocnik farbierski jak również pomocnik do appretury w każdym czasie, pod korzystnemi warunkami. Bliższe objaśnienia udzieli. Karol W. Gehlich.” – /5/.

Powiązania z treścią.

Zabudowania łódzkie przy ul.: Piotrkowska 18 (d. nr), 746 (d. nr); Główna 1254 (d. nr); Rynek Nowy 239 (d. nr).
Folwark Rokicie.
Folwark Widzew.
Białęski (zarządca).
Elsner W.
Gehlich Karol W.
Kunkel A.
Lösch Henryk i Lösch Ksawery.
Maszycki Karol.
Polte Adolf.
Ritter Karol.
Wissmann Karol.

Źródło.
/1/. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 06.02.1864, Nr 11. Zbiory WBP w Łodzi.
/2/. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 10.02.1864, Nr 12. Zbiory WBP w Łodzi.
/3/. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 17.02.1864, Nr 14. Zbiory WBP w Łodzi.
/4/. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 20.02.1864, Nr 15. Zbiory WBP w Łodzi.
/5/. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 24.02.1864, Nr 16. Zbiory WBP w Łodzi.
/6/. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 27.02.1864, Nr 17. Zbiory WBP w Łodzi.