Taksa wiktuałów żywności w Łodzi w 1863

Raptularz Łódzki

Taksa wiktuałów żywności w 1863 – w grudniu 1863 roku Kapitan Kaliński – Policmajster miasta Łodzi zawiadomił w Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger, mieszkańców m. Łodzi o taksie wiktuałów na produkty żywnościowe w tym na mięso koszerne na miesiąc grudzień 1863 roku.

Miarą wagi był funt i kwarta a walutą kopiejka. I tak np. 1 funt mięsa wołowego kosztował 7 kop. a mięso ze szpondrem 9 kop. Za 1 funt chleb żytniego z mąki pośledniej trzeba było zapłacić 13 kop., za kwartę mąki pszennej 33 kop. i 2 kop. za kwartę mąki żytniej. Funt wołowiny koszerny kosztował 8 kop. i tyle samo trzeba było zapłacić za funt cielęciny koszerny. Zawiadamiający jednocześnie skierował ostrzeżenie do rzeźników, piekarzy i handlarzy, iż ci nie stosując się do ogłoszonych cen będą pociągani do odpowiedzialności na złożone zażalenie o ukaranie.

Ceny wiktuałów.

 1. Taksa wiktuałów w grudniu 1963 roku.
  Ceny produktów mięsnych za 1 funt wynosiły: wołowe – 7 kop., krowie – 6 kop., cielęce – 7 kop., ze szpondrem – 9 kop., bez szpondru – 8 kop.
 2. Taksa za pieczywo.
  Ceny pieczywa wynosiły: za 1/2 funta bułki z mąki pszennej – 14 zł. a za 3 funty – 84 zł., za 1/2 funta placka solonego – 12 zł.. Za 1 funt: chleba pytlowego z mąki parowej – 2 1/4 kop., chleba żytniego z mąki pośledniej – 1 3/4, chleba razowego – 1 1/2.
 3. Taksa na wyroby mączne i kaszę.
  Ceny za kwartę wyrobów mącznych i kasz wynosiły, i tak za kaszę jęczmienną – 2 1/2 kop., kaszę tatarczaną – 3 1/2 kop., mąkę pszenną – 3 1/4 kop. i za mąkę żytnią – 2 kop.
 4. Taksa mięsa koszernego w grudniu 1963 roku.
  Za 1 funt wołowiny trzeba było zapłacić 8 kop. i tyle samo za 1 funt cielęciny.

Źródło.
Taksa wiktuałów żywności w 1863 – Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863 nr 2 – Zbiory WBP w Łodzi.
Taksa wiktuałów 12.1863, foto: Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863 nr 2 – Zbiory WBP w Łodzi.
Taksa wiktuałów mięsa koszernego 12.1863, foto: Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863 nr 4 – Zbiory WBP w Łodzi.