Souvenir de Lodz pol. Pamiątka z Łodzi album 1912

Publikacje

Souvenir de Lodz (pol. Pamiątka z Łodzi) – album z roku 1912 wydawcy Hartmanna K., z opisem 45 zdjęć czarno-białych w jęz. polskim i rosyjskim.

Spis fotografii (czarno-białe).

Ogólny widok m. Łodzi.
Łódź. Widok ogólny.
Kościół Św. Krzyża.
Kościół Najświętszej Maryi Panny.
Cerkiew Św. Aleksandra.
Kościół Ewangelicki Św. Trójcy.
Kościół Św. Jana.
Synagoga.
Nowa Poczta.
Dom Starców i Kalek.
Gimnazjum Męskie
Talmud-Tora.
Rzeźnie Miejskie.
Stary Rynek.
I. K. Poznański: Zarząd i Fabryka.
Fabryka Geyera.
Pałac J. Kunitzera.
Fabryka Scheiblera.
Fabryka K. Scheiblera (Centralna).
Pałac barona J. Heinzla (Julianów).
Pałac barona J. Heinzla.
Bankowe Towarzystwo Kredytowe m. Łodzi.
Bank Handlowy.
Dworzec D. Ż. F. Ł.
Górny Rynek.
Nowy Rynek.
Róg ulicy Piotrkowskiej i Św. Andrzeja.
Róg ulice Piotrkowskiej i Pasaż Meyera.
Ulica Piotrrkowska (Petersilge).
Ul. Piotrkowska (ku Nowemu Rynkowi).
Ulica Dzielna.
Ul. Spacerowa.
Wielki Teatr.
Teatr „Thalia”.
Helenów – staw i wodospad.
Helenów dolny park.
Helenów górny park.
Szpital małżeństwa Poznańskich.
Pałac K. Scheiblera.
„Mauzoleum” K. Scheiblera.
Szkoła Przemysłowa.
Firma K. W. Hartmann (inne źródła: Firma C. W. Hartmann).
Fabryka L. Grohmana.
Rządowy Skład Okowity („Monopol”).

Dodatkowe informacje.

Souvenir de Lodz pol. Pamiątka z Łodzi 1912 - okładka albumu. Źródło: Zbiory WBP w Łodzi.

Tytuł: Souvenir de Lodz
Tytuł (pol.). Pamiątka z Łodzi.
Wydawca. Hartmann K.
Miejsce i rok wydania. Łódź, 1912.
Język. polski, rosyjski.
Ilość stron. 45.
Typ. album
Prawa. domena publiczna.
Lokalizacja. dostępność w WBP w Łodzi.

Foto. Souvenir de Lodz pol. Pamiątka z Łodzi 1912 – okładka albumu. Źródło: Zbiory WBP w Łodzi.

Więcej na www.