Pierwsza Wystawa Przemysłowa w Łodzi 1895 album z 1895

Publikacje

Pierwsza Wystawa Przemysłowa w Łodzi roku 1895 – łódzka publikacja w jęz. polsko-rosyjskim w postaci albumu składającego się z 26 fotografii czarno-białych autorstwa Bronisława Wilkoszewskiego.

Bronisław Wilkoszewski – więcej.

Bronisław Wilkoszewski wł. Saryusz Bronisław Paweł Wilkoszewski (1847 Szczekociny – 11.06.1901 Łódź), urodzony w rodzinie szlacheckiej Leona i Marianny z Sobockich; fotograf zwany 'łódzkim Canaletto’, działacz społeczny. Zmarł nagle, na atak serca, w lokalu 'Resursy’ w pomieszczeniach Grand Hotelu podczas gry w wista. Pochowany w części katolickiej Starego Cmentarza w Łodzi. – /2/.

Dodatkowe informacje.

Zdjęcie: Pierwsza Wystawa Przemysłowa w Łodzi 1895 okładka. Zbiory WBP w Łodzi.

Tytuł. Pierwsza Wystawa Przemysłowa w Łodzi 1895 r.
Inne tytuły. Pervaâ Promyšlennaâ Vystavka v Lodzi 1895 g.
Wydawca. Bronisław Wilkoszewski (1847-1901).
Miejsce i rok wydania. Łódź, 1895.
Autor. Bronisław Wilkoszewski (1847-1901).
Wykonanie oprawy teki. L. Wüstehube w Łodzi.
Język. polski, rosyjski.
Typ. album.
Dostępność oryginału w tym PDF. WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi.
Prawa. Domena publiczna.

Zdjęcie: Pierwsza Wystawa Przemysłowa w Łodzi 1895 okładka. Zbiory WBP w Łodzi.

Więcej na www.

Źródło.
/1/. Pierwsza Wystawa Przemysłowa w Łodzi 1895 r. – wersja PDF na bc.wbp.lodz.pl [dostępność na dzień 05.03.2023].
/2/. Bronisław Wilkoszewski – pl.wikipedia.org [dostępność na dzień 05.03.2023].