Koleje dróg żelaznych Guberni Królestwa Polskiego mapka 1893

Publikacje

Koleje dróg żelaznych Guberni Królestwa Polskiego 1893 – naniesione na mapkę Dróg Żelaznych Guberni Królestwa Polskiego.

Mapkę zamieszczono w kalendarzu pt. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893, str. 73 (nakład Cezary Rychter, Łódź, Rok V, 1893).