Jednolite mianownictwo chorób i przyczyn zgonów Rozporządzenie 08.06.1922

Publikacje

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie wprowadzenia jednolitego mianownictwa chorób i przyczyn zgonów – wydano z dnia 08.06.1922.

Publikacja zawiera listę nazw chorób w liczbie 203 z podziałem na grupy chorobowe, przyjęte przez Komisję Międzynarodową w Paryżu w dniu 14.10.1920. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw Nr 48, poz. 431.

Publikacje okładka zastępcza.

Dodatkowe informacje.

Tytuł. Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego.
Miejsce i rok publikacji. 08.06.1922.
Druk. Drukarnia Państwowa ul. Piotrkowska 85, Łódź.
Ilość stron. 16.
Język. polski.
Typ. rozporządzenie.