Zyskowe dochodem do kasy Miejskiej Łódzkiej 30.12.1863

Prasowe To&Owo

Zyskowe dochodem do kasy Miejskiej Łódzkiej (30.12.1863) – i stawki do pobierania obowiązujące od 1 stycznia 1864 od wódek słodkich, spirytusu, piwa, miodu, wiśniaku, maliniaku, dereniaku, jabłeczniku i innych trunków.

Z prasy łódzkiej.

OBWIESZCZENIE. Magistrat Miasta Łodzi. – „Zawiadamia obywateli i mieszkańców miasta tutejszego, iż dochód do kassy Miejskiej tutejszej należący pod tytułem Zyskowe od trunków, wedle taryffy nowej od dnia 1. Stycznia 1864r. nowego stylu, pobieranym będzie jak następuje: 1) Od wiadra wódek słodkich wszelkiego rodzaju, spirytusu lub okowity 78 stopni probierza stumiarowego, czyli do 10 stopnia włącznie probierza Magera kop. 46. 2) Od każdego stopnia tęgości spirytusu lub okowity, przewyższającego liczbę stopni wyżej za prawidło przyjętych kop. 5. 3) Od wiadra araku krajowego, bądź zagranicznego bez względu na stopień tęgości kop. 96. 4) Od wiadra porteru i piwa angielskiego, krajowych i zagranicznych kop. 12. 5) Od wiadra tak zwanego piwa bawarskiego kop. 9. 6) Od W wiadra piwa marcowego i dubeltowego kop. 3. 7) Od wiadra piwa szlacheckiego i podpiwka kop. 1. 8) Od wiadra miodu, wiśniaku, maliniaku, dereniaku, jabłeczniku i innych trunków ciągnionych z owoców k. 23, a to od trunków tak w miejscu wyfabrykowanych, jako też do miasta sprowadzonych. Że od remanentu trunków, opłacie zyskowej podlegających, w dniu 1 Stycznia 1864 w składach, szynkach i.t.p. zakładach oraz w domach prywatnych znajdujących się, opłata zyskowa wedle taryfy nowej opłaconą być mają z potrąceniem uiszczonej opłaty dotychczasowemu dzierżawcy tegoż dochodu, gdyż taką ilość opłaty jaką dotychczasowy dzierżawca od tychże trunków pobrał, tenże nowemu dzierżawcy zwrócić jest obowiązany. Że na przyszłość każdy, mający zamiar wprowadzić do miasta trunki opłacie zyskowej podlegające, obowiązany jest wprzody złożyć dzierżawcom dochodu zyskowego tak jak dzierżawcy dochodów konsumpcyjnych stosowne deklaracye. Zawiadamia oraz, że dzierżawcami opłaty zyskowej od 1 Stycznia 1864r. są Mosiek i August Baruchowie i ciż mają prawo rzeczoną opłatę od powyższej daty pobierać. Wreszcie wzywa Magistrat wszystkich obywateli i mieszkańców tutejszego miasta, aby w dniu 1 Stycznia 1864r. o godzinie 8 z rana złożyli deklaracye piśmienne wyżej wymienionym dzierżawcom o ilości posiadanych w zapasie trunków opłacie zyskowej podlegających a następnego dnia przypadającą od tychże opłatę podwyższoną, wedle nowej taryfy tymże uiścili – przyczem ostrzega Magistrat, że w razie wykrycia większej ilości trunków nad zadeklarowaną u kogo bądź dzierżawcy mają prawo takowe zabrać i process fiskalny uformować, a posiadacz trunków pociągnięty będzie do opłaty kary defrudacyjjnej tak wysokiej jak przepisy o podatku konsumpcyjnym opiewają, nieuiszczający zaś opłaty podwyższonej od remanentów, środkami egzekucyjnemi, do tego znaglonem zostanie. w Łodzi dnia (8) 20 Grudnia 1863r. Prezydent: A. Rosicki: Sekretarz: Bednarzewski.

30.12.1863 | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863, Nr 8 | Zbiory WBP w Łodzi.