Zboże w workach a cło 23.12.1863

Prasowe To&Owo

Zboże w workach a cło (23.12.1863) – uregulowano Rozporządzeniem, o czym zawiadomieniem zadbał policmajster M. Łodzi.

Z prasy łódzkiej.

Ogłoszenia policyjne. – „W Dodatku do dziennika Urzędowego Nr. 42 z r. b. mieści się rozporządzenie: ażeby worki w których przewożone jest zboże, tak wyrobu tutejszego jako też i zagraniczne, od których cło przy wchodzie do królestwa uiszczone zostało, przepuszczać, przy powrocie onych do kraju, bez poboru opłaty celnej i z uwolnieniem od podawania na nie deklaracyi. O czem osoby interessowane zawiadamiam.
Łódź d. (6) 18 Grudnia 1863. POLICMAJSTER MIASTA ŁODZI: Kapitan Kaliński.

23.12.1863 | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863, Nr 7 | Zbiory WBP w Łodzi.