Wystawa Rzemieślniczo-Przemysłowa w Łodzi 1912 relacja 18.07.1912

Prasowe To&Owo Wystawy galerie

Wystawa Rzemieślniczo-Przemysłowa w Łodzi 1912 – oto prasowa relacja z przebiegu otwarcia w dniu 18 lipca 1912 wystawy przez trzy miesiące trwającej.

Z prasy łódzkiej.

WYSTAWA – „Wczorajszy dzień zapisał się niezatartemi głoskami w pamięci obecnych na otwarciu wystawy Rzemieślniczo-przemysłowej w Łodzi. Nader malowniczo na tle zieleni parku Staszica przedstawiał się obraz ustawionych delegacyj cechowych ze swymi chorągwiami. Półkole, otaczające kłąb, wyobrażający godło Resursy rzemieślniczej, matki wystawy, imponowało. Bogate chorągwie cechowe ustawione w nieznaczne odległości jedna od drugiej, zamykały przejście na wstawę, stały niejako na straży, aby oko ludzkie dotąd nie ujrzało ciężkie i mozolnej pracy rzemieślnika, pokąd, nie pobłogosławił jej kapelan Resursy rzemieślniczej. Bliżej bramy tworzyły dalszy ciąg tego półkola delegacye rozmaitych stowarzyszeń miejscowych i zamiejscowych. Przy samej zaś wstędze stanął komitet wykonawczy ze swym dyrektorem na czele. Przed wstęgą u wejścia od ulicy stanął przedstawiciel władz J. E. p. o. gubernatora potrkowskiego, pani baronowa Heintzelowa, przedstawiciele władz miejscowych i członkowie komitetu honorowego. Przy wejściu do ogrodu na teren wystawy, po prawej stronie stanął chór Resursy rzemieślniczej ze swym dyrektorem p. Krzyżanowskim na czele, po lewej zaś stronie orkiestra z fabryki K. Scheiblera pod batutą p. Tonfelda. Ks. prałat Wincenty Tymieniecki, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki, wiceprezes komitetu wystawy, stanąwszy w naoścież otwartych wrotach wystawy po odmówieniu stosownych modlitw, przemówił do zebranych w ciepłych słowach, zaznaczając cel i doniosłość wystawy. Dale ks. prałat wyraził podziękowanie komitetowi wystawy, a w szczególności komitetowi wykonawczemu, za wytrwałą pracę. Następnie zabrał głos J. E. p. wice-gubernator, który zaznaczył, że i władze chętnie popierają dobre dzieła i pragną dobrobytu, tudzież oświaty narodu. Na dany znak przez ceremoniarza uroczystości chór resursy odśpiewał hasło: „Dajmy sobie bratnią dłoń, A ty, pieśni, dźwięcznie dzwoń. Dźwięcznie dzwon.” Poczem pani baronowa Heintzelowa przecięła wstęgę a orkiestra fabryczna K. Scheiblera zagrała poloneza. P. wice-gubernator, podawszy ramię pani baronowej, wstąpił na teren wystawy, a za nim podążył komitet wykonawczy i honorowy.

Złota księga.

„Obecnych na uroczystości zaproszono do kiosku, gdzie mieści się „Złota księga” wystawy i proszono, aby zechcieli podpisać się pod następującym tekstem; „Roku Pańskiego 1912 od Narodzenia Chrystusa Pana dnia 17 lipca otwarta została Wystawa Rzemieślniczo-Przemysłowa, urządzona staraniem Resursy rzemieślniczej w obecności przedstawicieli władz, cechów, przemysłu, handlu, obywateli i prasy”.”

Śniadanie i wieczerza.

Po obejrzeniu wystawy wstąpiono do pawilonu restauracyjnego, gdzie komitet wystawy podejmował gości śniadaniem, w czasie którego wzniesiono kilka toastów. Wieczorem zaś, w tejże samej restauracyi zebrali się delegaci, członkowie komitetu i zaproszone osoby na wspólną wieczerzę. Przez cały czas nastrój był bardzo serdeczny.”

Wystawa otwarta.

„Od dziś publiczność może zwiedzać wystawę po cenach normalnych, mianowicie w dni powszednie po 30 kop., a w święta i niedziele po 50 kop. Niezależnie od biletów zwykłych wejściowych, w biurze wystawy można otrzymać bilety sezonowe w cenie 5 rb. dla panów, a 3 rubli dla pań.

18.07.1912 Nr 162 | Rozwój dziennik polityczny, przemysłowy, społeczny i literacki, ilustrowany (Zbiory WBP w Łodzi).

Powiązania z treścią.

  • Park Staszica (inna nazwa: Park Miejski).
  • Ul. Dzielna (ob. ul. Narutowicza).
  • Baronowa Heintzelowa.
  • Orkiestra z Fabryki Karola Scheiblera pod dyr. Tonfelda.
  • Ks. prałat Wincenty Tymieniecki (proboszcz parafii św. Stanisława Kostki).
  • Chór Resursy Rzemieślniczej pod dyr. Krzyżanowskiego.
  • Wystawa Rzemieślniczo-Przemysłowa.
  • Resursa Rzemieślnicza.