Użytkowanie z lasu miejskiego i zagajnika a sprawy defraudacyjne 06.01.1864

Prasowe To&Owo

Użytkowanie z lasu miejskiego i zagajnika a sprawy defraudacyjne (06.01.1864) – przedstawił w 5 punktach w obwieszczeniu Łódzki Magistrat odnosząc się do Lasu miejskiego położonego od granicy Dóbr Radogoszcz i Brus oraz Zagajnika położonego nad granicą wsi Widzewa.

Z prasy łódzkiej.

OBWIESZCZENIE. Magistrat Miasta Łodzi. – „Z dość znacznej liczby spraw defraudacyjno-leśnych przy Magistracie tutejszym, w instrukcyi będących, nabiera Magistrat przekonania, że mieszkańcy tutejszego miasta, nie stosują się do przepisów, co do użytkowania z lasu miejskiego wydanych, a skutkiem tego do kar przepisami oznaczonych, pociągani bydź muszą; pragnąc zatem ochronić od szkód las miejski, oraz zapobiedz tłomaczeniom się oskarżonych, jakoby o przepisach użytkowania z lasu miejskiego nie wiedzieli, podaję do publicznej wiadomości: iż stosownie do urządzenia przez byłego Prezesa Komissyi Województwa Mazowieckiego pod d. 9 Lipca 1820 r. Nr 182 wydanego w swoim czasie Obywatelom tutejszym ogłoszonego, i Uchwały Rady Miejskiej z d. (11) 23 Kwietnia r.b.
1) Las miejski od granicy Dóbr Radogoszcz i Bruss położony, jest co do cięć zupełnie zamkniętym.
2) Że Obywatele miasta Łodzi posiadający domy i grunta, mają prawo do użytkowania w tymże lesie:
a) gajenia się, to jest: do zbierania suszu i leżaniny, udając się po takowe do lasu bez siekiery, w porze letniej: od 1 Kwietnia do 1 Listopada w dnie poniedziałkowe przed południem, a w porze zimowej, to jest od 1 Listopada do 1 Kwietnia w dnie poniedziałkowe i piątkowe przed południem, – drzewo zaś przez burze powalone, nie zalicza się do leżaniny, i takowego gającym się z lasu zabierać niewolno.
b) grabienia iglicza i mchu na ściółkę, lecz nie inaczej jak za pozyskaniem assygnacyi na ilość fur z Magistratu, i takowa ugrabioną i wywiezioną bądź winna w dnie do gajenia się przeznaczone.
c) używania pastwiska w całym lesie dla swych inwentarzy, z wyjątkiem kóz, których w lesie paść nie wolno.
3) Zagajnik nad granicą wsi Widzewa położony, jest zupełnie zamkniętym, i w tymże ani gaić się, ściółki grabić i zabierać, ani pasać inwentarzy nie wolno.
4) Łowienie w jaki bądź sposób zwierzyny lub ptactwa, jest za bronione.
5) Przekraczający powyżej wskazane urządzenie, za defraudantów poczytani i stosownie do obowiązujących przepisów, karani będą – czego ściśle służba leśna przestrzegać ma nakazany obwiązek.
spodziewa się przecież Magistrat, że obywatele tutejszego Miasta, bacząc na dobro ogółu, wynikające z ochrony lasu miejskiego, nie tylko nie będą przekraczać przepisów wyżej wyszczególnionych, ale nawet w razie dostrzeżeni9a nadużyć, zapobiegać im będą w miarę możności i winnych przekroczenia, albo nie spełniających swoich obowiązków strażników leśnych, do ukarania Magistratowi przedstawiać niezaniedbają.
Łódź dnia (18) 30 Grudnia 1863 r.
Prezydent: A. Rosicki.
Radny Sekretarz: Bednarzewski.

06.01.1864 | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864, Nr 2 | Zbiory WBP w Łodzi.

Powiązania z treścią.

  • Magistrat Miasta Łodzi.
  • Las miejski (rejon Dobra Radogoszcz i Brus).
  • Zagajnik (rejon na granicą wsi Widzew).
  • Rada Miejska Łodzi.
  • Prezes Komisji Województwa Mazowieckiego.
  • Rosicki A. – Prezydent m. Łodzi
  • Bednarzewski – Radny i Sekretarz.