Targi zwykłe trzy razy w tygodniu w Łodzi 23.12.1863

Prasowe To&Owo

Targi zwykłe trzy razy w tygodniu w Łodzi (23.12.1863) – w poniedziałki, środy i piątki w miejscach i ze wskazaniem towaru, z początkiem Nowego roku 1864 w nowym stylu przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej Łodzi.

Z prasy łódzkiej.

OBWIESZCZENIE. Magistrat Miasta Łodzi. – „Na zasadzie rozporządzenia Wgo. Naczelnika Wojennego Oddziału miasta Łodzi i okolicy i uchwały Rady Miejskiej, z dnia (24 Listopada) 6 Grudnia r. b. podaje do publicznej wiadomości, iż poczynając od dnia 1 Stycznia 1864 r. nowego stylu, w każdym tygodniu w Mieście tutejszem odbywać się będą, trzy targi zwykłe, a mianowicie:
1 W dnie poniedziałkowe w rynku nowego Miasta.
2) W dnie środowe w rynku starego Miasta.
3) W dnie piątkowe na placach targowych: przy ulicy Przejazd na przeciw nowo budującego się kościoła Katolickiego, oraz w rynku fabrycznym, w ten sposób, że w każdy targ na jednym placu zboże i leguminy, a na drugim drzewo, siano i słoma sprzedawane będą i z przemianą co tydzień tak, że gdy przy ulicy Przejazd zboże i leguminy, to w rynku fabrycznym siano, słoma i drzewo sprzedawane będą i nawzajem, jak w rynku fabrycznym leguminy i zboże, to przy ulicy Przejazd drzewo, siano i słoma sprzedawanem zostanie. – pierwszy raz w piątek po nowym roku, na plac przy ulicy Przejazd z zbożem i leguminami, a na rynek fabryczny z drzewem słomą i sianem przybywający udawać się mają.
Z Tasami i innemi wyrobami stawać winni na tychże placach, tam gdzie zboże i leguminy sprzedawane będą.
Prezydent: A. Rosicki: Sekretarz Bednarzewski.

23.12.1863 | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863, Nr 7 | Zbiory WBP w Łodzi.