Spekulanci w sprzedaży obnośnej towarów w Łodzi 02.12.1863

Prasowe To&Owo

Spekulanci w sprzedaży obnośnej towarów w Łodzi (02.12.1863) – miejscowa władza policyjna treścią ostrzeżenia przypomina o karze w wysokości Rubli 5 za złamanie Ustawy Gminnej w spekulanctwie żywnością w miejscach na handel targowy nie przeznaczonych.

Z prasy łódzkiej.

OSTRZEŻENIE. „Pomimo tylokrotnych zakazów, doszła mię wiadomość, iż spekulanci tutejsi dopuszczają się przekupni przedmiotów żywności w miejscach na targ nieprzeznaczonych, albo wychodzą po nie za Miasto, lub też przyjeżdzających na Ulicy zatrzymują, – ostatecznie przeto ostrzegam wszystkich Mieszkańców, że ktokolwiek dopuści się tego przekroczenia, bez żadnego względu ulegnie karze podług Art. 675 Ustawy Gminnej, w ilości Rubl. 5.
Łódź dnia 17/29 Listopada 1863. POLICMAJSTER MIASTA ŁODZI: Kapitan Kaliński.

02.12.1863 | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863 Nr 1 (Zbiory WBP w Łodzi).