Służący bez należytych w obowiązku dowodów 13.01.1864

Prasowe To&Owo

Służący bez należytych w obowiązku dowodów (13.01.1864) – zdaniem Łódzkiego Policmajstra zmuszony wydać ostrzeżenie do przetrzymujących i służby o kontroli posiadania książeczek służbowych.

Z prasy łódzkiej.

Ostrzeżenie Policyjne.

Pomimo że Inspektorowie Policyi posiadają już książeczki służbowe, dotąd jednak bardzo mało zgłosiło się służących po takowe. Uważając zatem, że wielu z mieszkańców tutejszych, a szczególnie starozakonni, przyjmujących służących bez należytych dowodów, widocznie stawiają mi przeszkodę do utrzymania Kontrolli; – zmuszony jestem ostrzedz ostatecznie: że tak przetrzymujący służących bez legitymacyi i książeczek, jako i służący, weszli do obowiązków, nieopatrzeni w takowe – bez wyjątku karani będą. – W krótce bowiem odbytą zostanie rewizya, z uwagą zarazem i na to, czy wszyscy służący mają świadectwa z obowiązków po dzień 1 Stycznia 1864 r. a mianowicie ci którzy w tym czasie zmienili miejsca. POLICMAJSTER MIASTA ŁODZI: Major Kaliński.

13.01.1864 | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864, Nr 4 | Zbiory WBP w Łodzi.