Praca służby u mieszkańców regulowana prawem 23.12.1863

Prasowe To&Owo

Praca służby u mieszkańców regulowana prawem (23.12.1863) – i zamiarem kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania zasad prawem opisanych w ostrzeżeniu policmajstra m. Łodzi.

Z prasy łódzkiej.

OSTRZEŻENIE – „W zamiarze przyprowadzenia do porządku kontroli Strużących, ostrzegam mieszkańców tutejszych iż niewolno jest nikomu przyjmować wszelkiego rodzaju sług bez książeczek służbowych, w których koniecznie znajdować się powinno poświadczenie z poprzedniego miejsca.
Jeżeli bowiem okaże się że kto z mieszkańców mianowicie z początkiem zbliżającego się nowego roku przyjmie służących bez takowych książeczek, jak równie nieopatrzonych w legitymacyą, ulegnie odpowiedzialności.
Zarazem upominam aby dawanie zadatków do nowej służby, nie inaczej następowało jak na podstawie poświadczenia z poprzedniego miejsca że godzący się do nowej służby z dotychczasowej zwolniony zostaje, gdyż inaczej reklamacye o zawód w służbie pozostaną bez dochodzenia.
O ile która służąca nie posiada jeszcze książeczki winna się w takową zaopatrzyć u Inspektora Policyi właściwego Cyrkułu. W miejsce zaś zagubionych nie inaczej nowe mogą być wydane jak po udowodnieniu że w tem nie zachodzi żadne podejście i po dopełnieniu głoszenia kosztem winnych.
W Łodzi d. (9) 21 Grudnia 1863 r. POLICMAJSTER MIASTA ŁODZI: Kapitan Kaliński.

23.12.1863 | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863, Nr 7 | Zbiory WBP w Łodzi.