Poczta wózkowa do Rokicin i godziny wysyłki 10.05.1864

Prasowe To&Owo

Poczta wózkowa do Rokicin i godziny wysyłki (10.05.1864) – z miasta Łodzi z 5 skrzynek pocztowych służących do przyjmowania korespondencji, o czym zawiadomił Jankowski z Urzędu Pocztowego w Łodzi.

Z prasy łódzkiej.

Urząd Pocztowy w Łodzi. – „Zawiadamia korrespondującą publiczność, iż z powodu nie kursowania po drodze żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej pociągu osobowego (schnelcug) poczty wozkowe wyprawiane do tychczas z Łodzi do Rokicin codziennie o godzinie 5 rano, w celu zdążenia na pomieniony pociąg przechodzący do Granicy – wysyłane odtąd będą o godzinie 9 rano i stawać będą w Rokicinach przed nadejściem tamże, jedynie na teraz po drodze kursującego, pociągu osobowego, tak od Warszawy jako i od Granicy.
Przeto korespondująca publiczność listy swoje, które do tychczas tylko do godziny 6 wieczorem dnia jednego były przyjmowane, może wkładać do skrzynek pocztowych Nr. 1, 2, i 3 do godziny 7 rano dnia następnego, a do skrzynki Nr. 5, przy biórze Urzędu umieszczonej aż do godziny 8 rano – Z skrzynki Nr. 4 umieszczonej na Wólce, korrespondencya raz na dzień będzie wyjmowaną to jest o godzinie 3 popołudniu jak dotąd.
Listy rekomendowane tak jak dotychczas tylko do godziny 6 wieczorem, dnia poprzedzającego odejście poczty, przyjmowane będą.
Naczelnik Urzędu Jakowski.

10.05.1864 | Jakowski | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864, Nr 38 | Zbiory WBP w Łodzi.

Powiązania z treścią.

  • Urząd Pocztowy w Łodzi.
  • Jakowski – Naczelnik Urzędu.
  • Wólka (m. Łódź).
  • Kolej żelazna Warszawsko-Wiedeńska.
  • Rokiciny.