Nakazem urzędu miejsca usług i handlu oświetlić 12.12.1863

Prasowe To&Owo

Nakazem urzędu miejsca usług i handlu oświetlić (12.12.1863), a takowymi w ujęciu w ogłoszeniu to zajazdy, handle win, traktiernie, kawiarnie i szynki trunków krajowych.

Z prasy łódezkiej.

Ogłoszenie policyjne.

Utrzymujący zajazdy, handle win, traktyernie, kawiarnie i szynkarze trunków krajowych, mieli, nakaz urządzenia przed swemi zakładami latarni, i oświetlania takowych porą wieczorną; chcąc jednak aby cel był osiągnięty, polecam wszystkim, urządzić takie latarnie, któreby dawały światło jasne, czyli aby nie były przyciemniane farbami, i aby na każdej latarni wypisany był wybrany Numer domu pod jakim zakład egzystuje.
W Łodzi d. (27. Listopada) 9. Grudnia 1863 r.
POLICMAJSTER MIASTA ŁODZI:
Kapitan Kaliński.

12.12.1863 | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863, Nr 4 | Zbiory WBP w Łodzi.