Lasy i ludzkie przytułki schronieniem buntowników 02.01.1864

Prasowe To&Owo

Lasy i ludzkie przytułki schronieniem buntowników (02.01.1864) – w sposób rygorystyczny zakazane rozporządzeniem Naczelnika Wojennego oddziału Kaliskiego, a ze sprawnością zakomunikowania mieszkańcom miast i wsi powiatu łęczyckiego poradził sobie policmajster m. Łodzi.

Z prasy łódzkiej.

Kommunikuje dla wiadomości mieszkańcom rozporządzenie Naczelnika Wojennego oddziału Kaliskiego. Kopia z kopii. Nr 7463. w Kaliszu dnia 1. Listopada 1863 r. Zarząd Wojennego Naczelnika Oddziału Kaliskiego do Częściowego Naczelnika Wojennego Powiatu Łęczyckiego. Za nadejściem zimy, już lasy zaprzestały być schronieniem buntowników, lecz teraz ci, ukrywają się u mieszkańców Miast i wsi. Polecam przeto W. Panu, abyś raczył użyć wszelkich energicznych środków, aby przytułku buntownicy u mieszkańców nie mieli i o tem ich zawiadomić, przy ostrzeżeniu: że jeżeli u kogo kolwiek z mieszkańców przytułek mieć będą buntownicy, i wykrytemi zostaną, w takim razie dający im schronienie będą oddawani pod Sąd Wojenny i ulegną tacy na równi z buntownikami wszelkim następstwom wynikającym z praw wojennych. Na mieszkańców miast i miasteczek, oprócz tego nałożona będzie pieniężna kontrybucya. Nadto polecam najsurowiej zabronić, krawcom, szewcom i innym rzemieślnikom w powierzonym W. Panu Powiecie znajdującym się, utrzymywanie składów gotowych rzeczy, przy nadmienieniu, że jeżeli takowe gdziekolwiek wykrytemi zostaną, ulegną konfiskacie, właściele zaś tych przedmiotów, jak również Burmistrz i wójci Gmin odpowiedzialności. Oryginał podpisał Wojenny Naczelnik Jenerał – Lejtnant Belgrad. Za zgodność Pułkowy płatnik Sztabs – Kapitan Milukow. Za zgodność niniejszej kopii z kopią świadczę, Pomocnik Naczelnika Powiatu A. Lipski. Łódź d. (21 Grudnia) 2 Stycznia. Major Kaliński.

02.01.1864 | Ogłoszenie policyjne. Policmajster miasta Łodzi | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864, Nr 1 | Zbiory WBP w Łodzi.

Powiązania z treścią.

  1. Kaliński Jan – policmajster miasta Łodzi.
  2. Milukow – pułkowy płatnik sztabs – kapitan.
  3. Lipski A. – pomocnik naczelnika powiatu.
  4. Belgrad – Wojenny Naczelnik jenerał lejtnant.