Konsensy na rok propinacyjny 1864-1865 Łódzkich szynkarzy 27.10.1864

Prasowe To&Owo

Konsensy na rok propinacyjny 1864-1865 Łódzkich szynkarzy (27.10.1864) – tj. zgoda łęczyckiego urzędu powiatowego dla szynkarzy łódzkich do prawa produkcji i sprzedaży piwa, gorzałki i odprowadzenie do kasy opłaty z tytułu takowej zgody na Rok 1864-1865.

Z prasy łódzkiej.

Magistrat miasta Łodzi. „Gdy znaczna liczba szynkarzów: wódki i piwa, oraz samego piwa, niemniej składników trunków krajowych i dystylatorów w mieście tutejszem, nieprzedłożyli mi pozyskanych z kasy powiatu Łęczyckiego, konsensów na rok propinacyjny 1864/5, do zakontrolowania i zawidymowania: przeto wzywam tychże którzy nie mają przezemnie zawidymowanych konsensów, aby z takowemi w dniu 16 (28) b.m. i r. o godzinie 9. z rana w biórze moim stawili się, obok tego kwit kasy miejskiej na opłacone konsensowe jednocześnie okazany mi być winien. w Łodzi d. 14 (26) Październik 1864 r. Prezydent: A. Rosicki.

27.10.1864 | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864, Nr 109 | Zbiory WBP w Łodzi.