Dozwolenia w korzystaniu z latarek w Łodzi udzielono 16.03.1864

Prasowe To&Owo

Rozporządzeniem Naczelnika Wojennego miasta Łodzi, mieszkańcom miasta i przyjezdnym, dozwolono a jednocześnie zabroniono pod karą, w jakich godzinach za dnia i nocy należy korzystać z oświetlonych latarek.

Treść Ogłoszenia policyjnego z dnia 16.03.1864. (zachowano oryginalną treść)

Ogłoszenia policyjne – „Zarząd Policmajstra miasta Łodzi podaje do powszechnej wiadomości, iż z rozporządzenia W. Naczelnika Wojennego miasta Łodzi, okolicy i powiatu Sieradzkiego z dniem dzisiejszym dozwolonem zostaje chodzenie bez latarek do godziny 9-tej wieczór; zaś od godziny 9-tej do 12-tej przy oświetlonych latarkach; – po godzinie 12-tej jest wzbronionem zupełnie, chodzenie po ulicy. Mieszkańcy więc miasta Łodzi, jako też i przyjezdni zechcą się zastosować do niniejszego ogłoszenia, bowiem wykraczający podlegną aresztowi i karze pieniężnej jako uchybiający przepisom Stanu Wojennego. w Łodzi d. (4) 16 Marca 1864 r. Policmajster Miasta Łodzi: Major Kaliński. Naczelnik Kancelaryi: Taubworcel.”

16.03.1864 | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864, Nr 22 | Zbiory WBP w Łodzi.