Dbałość o czystość miasta Łodzi XIX w.

Prasowe To&Owo

Z działań podejmowanych przez Magistrat Miasta Łodzi w dbałości o czystość miasta. Oto co miejscowa prasa donosiła w tym m. in.

6 (18).08.1864 - W dniu 6 (18) sierpnia 1864 roku w biurze Magistratu Miasta Łodzi odbyła się licytacja na trzyletnie "wypuszczenie w antrepryzę czyszczenie bruków w mieście tutejszem, zaczynając od opłaty rocznej rs. 120." [1].

Źródło.
[1]. Magistrat Miasta Łodzi obwieszczenie 08.06.1864 – Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 28.07.1864 nr 71. Zbiory WBP w Łodzi.